Mariam zit in een weeshuis

Mariam* is nog maar negen jaar en haar beide ouders leven nog, maar toch moet ze op een geheime plek in een weeshuis wonen.
Dat is allemaal begonnen toen haar moeder met een andere man begon om te gaan en uiteindelijk haar gezin verliet en zich tot de islam bekeerde. Haar moeder wil dat Mariam ook moslim wordt en is een rechtszaak begonnen om haar dochter op te eisen. De familie van haar nieuwe man doet er alles aan om Mariam te vinden. Maar Mariam wil graag christen blijven.

Ze bidt elke avond of God een oplossing wil geven, zodat ze weer bij haar vader kan wonen. Nu kunnen ze elkaar maar één keer per maand zien, om de andere kinderen in het weeshuis niet jaloers te maken. 

Wil jij bidden dat Mariam weer veilig bij haar vader kan wonen? En dat de familie van haar moeder haar niet te pakken krijgt?