Stuur post naar Vietnam en Laos

Als je het moeilijk hebt, kun je je heel alleen en verdrietig voelen. Ook in Vietnam en Laos zijn er kinderen die verdrietig zijn omdat ze worden gepest op school, of omdat hun vader in de gevangenis zit of omdat ze uit hun huis of dorp zijn gejaagd.
 
Stuur jij post?
Vraag aan je ouders/verzorgers om te helpen. Het is belangrijk dat het goed gebeurt.
Kijk hier voor schrijftips en het adres.
Klik hier voor Engelse voorbeeldzinnen.